• سال نو مبارک * آخرین فرصت برای ثبت نام با شهریه سال 95 تا آخر فروردین می باشد * شروع ثبت نام های دوره های جدید از تاریخ 5 ام فروردین ماه
  سال نو ... فرصتی برای یادگیری هنری نو ...
 • آموزش مجسمه سازی
  آموزش مجسمه سازی - از مبتدی تا پیشرفته
 • سفال
  آموزش سفالگری - سفالگری با چرخ
 • نقش برجسته
  آموزش نقش برجسته از مبتدی تا پیشرفته
 • تقدیر از علی واثق ملکی ، مدیر مسئول پویا اندیش و دیگر هنرمندان بنام ایران
  در بزرگداشت صنایع دستی ایران توسط سازمان صنایع دستی
 • برگزاری همایش ها و سمینارها
 • نقاشیخط
  آموزش نقاشیخط
 • عکاسی
  آموزش عکاسی